Клієнти Ощадбанку отримали найбільшу суму компенсацій за придбану вітчизняну сільгосптехніку – 24,6 млн. грн.

 

 

 

З початку 2018 року 215 агропромислових підприємств – клієнтів Ощадбанку отримали 24,6 млн. грн. за придбану вітчизняну техніку. За даними міністерства аграрної політики та продовольства України, це більше половини загальної суми компенсації (52%), яку отримали українські аграрії в поточному році. Найбільше компенсацій отримали клієнти банку з Запорізької, Луганської, Тернопільської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Агропідприємства придбали через Ощадбанк 341 одиницю української техніки на загальну суму 128,7 млн. грн. За умовами урядової програми з держбюджету у 2018 році підприємствам відшкодовується 25% вартості придбаної техніки, а фермерським господарствам – 40%.

Очікується, що протягом червня ще 85 клієнтів Ощадбанку отримають компенсацію на загальну суму 12,5 млн. грн. Їх заявки банк вже передав до міністерства АПК.

«Співпраця з агропромисловими підприємствами є пріоритетним для Ощадбанку напрямом. Крім участі в державних програмах для сільгоспвиробників банк націлений на максимальну підтримку і активне забезпечення агробізнесу доступними кредитами. Ми пропонуємо як фермерським господарствам, так і великим агропідприємствам повну лінійку кредитних продуктів із привабливими умовами. Це кредити на поповнення оборотних коштів, на придбання транспорту, обладнання, на їх ремонт і реконструкцію. Ощадбанк має понад 50 партнерських угод, серед яких є програми з одними з найкращих умов кредитування на ринку, зокрема за ставкою від 0,1% річних», – повідомляє директор департаменту мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку Наталія Буткова-Вітвіцька.

З програмами фінансування АПК можна ознайомитись на сайті банку.

Довідка.

Перелік техніки за держпрограмою включає 5500 найменувань від 97 українських виробників. З ним можна ознайомитись на сайті Мінекономрозвитку. Відкривши рахунок і здійснивши оплату техніки та обладнання через Ощадбанк, сільгоспвиробники отримують компенсацію на безповоротній основі. Обробка відповідного пакета документів є безкоштовною.

Нагадуємо, у 2017 році 422 агропромислових підприємства отримали в Ощадбанку 48 млн. грн. державної компенсації.

Прес-служба Ощадбанку

 

Клиенты Ощадбанка получили наибольшую сумму компенсаций за приобретенную отечественную сельхозтехнику - 24,6 млн. грн.

С начала 2018 года 215 агропромышленных предприятий - клиентов Ощадбанка получили 24,6 млн. грн. за приобретенную отечественную технику. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, это больше половины общей суммы компенсации (52%), которую получили украинские аграрии в текущем году. Больше всего компенсаций получили клиенты банка из Запорожской, Луганской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Агропредприятия приобрели через Ощадбанк 341 единицу украинской техники на общую сумму 128,7 млн. грн. По условиям правительственной программы из госбюджета в 2018 году предприятиям возмещается 25% стоимости приобретенной техники, а фермерским хозяйствам - 40%.

Ожидается, что в июне еще 85 клиентов Ощадбанка получат компенсацию на общую сумму 12,5 млн. грн. Их заявки банк уже передал в министерство АПК.

«Сотрудничество с агропромышленными предприятиями является приоритетным для Ощадбанка направлением. Помимо участия в государственных программах для сельхозпроизводителей банк нацелен на максимальную поддержку и активное обеспечение агробизнеса доступными кредитами. Мы предлагаем как фермерским хозяйствам, так и крупным агропредприятиям полную линейку кредитных продуктов с привлекательными условиями. Это кредиты на пополнение оборотных средств, на приобретение транспорта, оборудования, на их ремонт и реконструкцию. У Ощадбанка более 50 партнерских соглашений, среди которых программы с одними из лучших условий кредитования на рынке, в частности по ставке от 0,1% годовых», - говорит директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Наталья Буткова-Витвицкая.

С программами финансирования АПК можно ознакомиться на сайте банка.

Справка.

Перечень техники по госпрограмме включает 5500 наименований от 97 украинских производителей. С ним можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития. Открыв счет и осуществив оплату техники и оборудования через Ощадбанк, сельхозпроизводители получают компенсацию на безвозвратной основе. Обработка соответствующего пакета документов является бесплатной.

Напоминаем, в 2017 году 422 агропромышленных предприятия получили в Ощадбанке 48 млн. грн. государственной компенсации.

Пресс-служба Ощадбанка 

br /