Ощадбанк пропонує підприємцям кредити за партнерською програмою з ТОВ «АМАКО Україна» за однією з найнижчих ставок на ринку

 

 

 

 


Ощадбанк спільно з одним з найбільших дилерів в Україні з продажу сільськогосподарської техніки та комерційного транспорту ТОВ «АМАКО Україна» пропонує фінансування за партнерською програмою. Завдяки цій програмі клієнти сегмента мікро-, малого та середнього бізнесу можуть отримати кредит за однією з найнижчих відсоткових ставок на ринку. Зокрема, придбати сільськогосподарську техніку і обладнання, будівельну техніку та комерційний транспорт можливо у кредит за ставкою від 8,5% річних, а зрошувальне обладнання фірми Western Irrigation Systems – взагалі за ставкою від 0,1% річних.


Крім того, окремі марки техніки, яку реалізує ТОВ «АМАКО Україна», входять до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету. Відтак, сільськогосподарські товаровиробники та фермерські господарства мають можливість додатково отримати відшкодування за державними програмами підтримки АПК у розмірі 25% та 40%.
Також нагадуємо, що Ощадбанк є уповноваженим банком державних програм підтримки АПК. В рамках цих програм фермери можуть отримати часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими в Ощадбанку кредитами терміном до одного року для покриття виробничих витрат (на суму до 500 тис. грн.) та терміном до трьох років для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних із будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення (на суму до 9 млн. грн.).
Для підприємств, які працюють у галузі тваринництва, передбачена компенсація відсотків за кредитами, обсяг яких не перевищує 100 млн. гривень, для покриття витрат пов’язаних з провадженням діяльності та компенсація за кредитами на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм до 5 років на суму до 500 млн. гривень.
ТОВ «АМАКО УКРАЇНА» – один з найбільших дилерів з продажу сільськогосподарської техніки та комерційного транспорту в Україні. Компанія представляє такі бренди сільгосптехніки, як Massey Ferguson, Challenger, Maschio Gaspardo, Geringhoff, Bicchi, WESTERN, а також комерційні автомобілі IVECO. Дистриб’юторська мережа компанії нараховує 16 представництв по всій території України.
Прес-служба Ощадбанку

Ощадбанк предлагает предпринимателям кредиты по партнерской программе с ООО «АМАКО Украина» по одной из самых низких ставок на рынке
Ощадбанк совместно с одним из крупнейших дилеров в Украине по продаже сельскохозяйственной техники и коммерческого транспорта ООО «АМАКО Украина» предлагает финансирование по партнерской программе. Благодаря этой программе клиенты сегмента микро-, малого и среднего бизнеса могут получить финансирование по одной из самых низких процентных ставок на рынке. В частности, приобрести сельскохозяйственную технику и оборудование, строительную технику и коммерческий транспорт возможно в кредит по ставке от 8,5% годовых, а оросительное оборудование фирмы Western Irrigation Systems - вообще по ставке от 0,1% годовых.
Кроме того, отдельные марки техники, которую реализует ООО «АМАКО Украина», входят в перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет средств государственного бюджета. Так, сельскохозяйственные товаропроизводители и фермерские хозяйства имеют возможность дополнительно получить возмещение по государственным программам поддержки АПК в размере 25% и 40%.
Также напоминаем, что Ощадбанк является уполномоченным банком государственных программ поддержки АПК. В рамках этих программ фермеры могут получить частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным в Ощадбанке кредитам сроком до одного года для покрытия производственных затрат (на сумму до 500 тыс. грн.) и сроком до трех лет для приобретения основных средств сельскохозяйственного производства, осуществления расходов, связанных со строительством и реконструкцией производственных объектов сельскохозяйственного назначения (на сумму до 9 млн. грн.).
Для предприятий, работающих в отрасли животноводства, предусмотрена компенсация процентов по кредитам, объем которых не превышает 100 млн. грн., для покрытия расходов, связанных с осуществлением деятельности, и компенсация по кредитам на строительство и реконструкцию животноводческих ферм до 5 лет на сумму до 500 млн. грн.
ООО «АМАКО УКРАИНА» - один из крупнейших дилеров по продаже сельскохозяйственной техники и коммерческого транспорта в Украине. Компания представляет такие бренды сельхозтехники, как Massey Ferguson, Challenger, Maschio Gaspardo, Geringhoff, Bicchi, WESTERN, а также коммерческие автомобили IVECO. Дистрибьюторская сеть компании насчитывает 16 представительств по всей территории Украины.
Пресс-служба Ощадбанка

 

  

br /